אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

חומרים יונים בתמיסה

מה מיוחד בחומרים יונים בתמיסות?

חומרים יונים בתמיסה מתפרקים ליונים על פי  תהליך המסה כפי שלמדנו בחומרים יוניים.

היות ויחס המולים בתהליך ההמסה בין החומר היוני והיוניים עצמם לא חייב להיות 1:1, ריכוז כל סוג יון בתמיסה עשוי להיות שונה מריכוז החומר היוני עצמו.

דוגמה:

מה ריכוז יוני נתרן ב 500 מל’ תמיסה M0.2 Mשל נתרן פחמתי Na2CO3 ?

נרשום את תהליך ההמסה של נתרן פחמתי:

Na2CO3(s)   H2O(l)     >  2Na+(aq)  +   CO32-(aq)n

                                          1          :           2          :            1                    יחס מולים

ניתן לראות שיחס המולים בין היון נתרן לתרכובת היונית איננו 1:1.                            

על מנת לחשב את הריכוז של יוני נתרן נחשב קודם את מספר המולים של התרכובת היונית,
ובעזרת יחס המולים נחשב את מספר המולים של יוני נתרן.
לבסוף נחשב את הריכוז של יוני נתרן בעזרת הנפח של התמיסה:

תמיסות יוניות

ניתן לראות שריכוז יוני נתרן שונה מריכוז התרכובת נתרן פחמתי. הסיבה היא שיחס המולים בין התרכובת ליון איננה 1:1.

 

חזרה על נוסחה אמפירית של חומרים יוניים

על מנת לכתוב נכון את תהליך ההמסה של תרכובת יונית עלינו להיזכר איך כותבים נוסחה אמפירית.

לשם תזכורת כנסו לקישור הבא: “נוסחה אמפירית של חומרים יוניים”

תרגול

התרגול כולל 16 שאלות על ניסוח נוסחאות אמפיריות, תהליך המסה במים וחישובים עם חומרים יונים.

1. נסחו את תהליך המסה במים של אשלגן פרמנגנט
אשלגן פרמנגנט: KMnO4

א.                   KMnO4(s)     H2O>   K+(aq)   + MnO4(aq)n

ב.                   KMnO4(s)    H2O>   K4+(aq)   + 4MnO(aq)n

ג.      KMnO4(s)    H2O>     K+(aq)   + Mn+(aq)  + 4O2-(aq)n

לתרגול המלא הכולל 16 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי