אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

חישובים פשוטים בתמיסות

תוכן עניינים

מה זה תמיסה?

 

תמיסה היא תערובת הומוגנית כלומר תערובת של חומרים טהורים (כגון יסודות או תרכובות) שלא ניתן להבדיל בין המרכיבים אותה אלא ברמה המיקרוסקופית דהיינו ברמת החלקיקים.

 

לדוגמה כהל במים או מלח במים הם תמיסות כי מולקולות המים ומולקולות הכוהל או יוני המלח הם מעורבבים היטב ולא ניתן להבדיל איזורים רק של מים ואיזורים רק של כהל או של החומר היוני (המלח).

באיור מצד שמאל ניתן לראות מודלים של התמיסות הללו.

מה זה ממס ומומס?

ממס הוא המרכיב בתמיסה הנמצא בכמות גדולה יותר (מסה או נפח).

מומס הוא המרכיב או המרכיבים הנמצאים בכמות קטנה יותר.

מה זה ריכוז מולרי של תמיסה?

ריכוז של תמיסה הוא גודל המבטא כמות של מומס ביחס לכמות של תמיסה או של ממס.

ישנם מספר אפשרויות של הגדרת ריכוז לפי הגודל שנבחר לכמות המומס והממס או התמיסה.

אנו נלמד רק אחד: ריכוז מולרי.

ריכוז מולרי של תמיסה (c): מוגדר כמספר המולים של מומס בליטר תמיסה. כלומר מספר המולים חלקי נפח התמיסה בליטר:

c = n/V

c – ריכוז מולרי : היחידות נקראות מולר (ל’/מול = M)
n – מספר מולים של המומס (מול)
V – נפח התמיסה ב-ליטר (ל’)

תמיסה של NaCl במים ברמת החלקיקים

תמיסה של NaCl ברמת המיקרו - מודל

רק ברמת החלקיקים ניתן להבדיל בין מרכיבי התמיסה

תמיסת כוהל במים

תהליך המסה של כהל במים ברמה המיקרוסקופית

דוגמאות

 1. מה הריכוז המולרי של תמיסה בה יש 0.5 מול כוהל מומס ב-2 ליטר מים?

c = n/V =  0.5 mol/2 lt = 0.25 mol/lt = 0.25 M (Molar)

 1. המיסו 0.3 מול NaCl ב-200 מל’ מים, מה הריכוז של המלח במים?

c = n/V =  0.3 mol/ 0.2 lt = 1.5 mol/lt = 1.5 M (Molar)

 1. מה הנפח של תמיסת סוכר במים בעלת ריכוז M1 אם ידוע שהמיסו 34 גר’ סוכר? (C12H22O11).

עלינו לחשב את מספר המולים של המומס (סוכר) ולחלק בריכוז על פי הנוסחה הבאה:

c = n/V

V = n/c

n = m/MW

MW = 12·12.0 + 22 · 1.0 + 11 · 16.0 = 342 מול/גר’

n = m/MW =   34 gr/ 342 gr/mol = 0.10 mol

V =  n/c = 0.1 mol/0.1 mol/lt = 1.0 lt

הערות:

 1. ברוב החישובים בלימודי כימיה בתיכון מתייחסים לתמיסות מימיות כלומר תמיסות שהממס הוא מים
 2. ברוב החישובים בלימודי כימיה בתיכון, נפח התמיסה הוא נפח המים. אנו מניחים שהשינוי בנפח כתוצאה מהוספת הממס הוא זניח

פתרון מודרך על חישובים בתמיסות

בסרטון נעשה חזרה על הגדרות הקשרים בין הגדלים מספר מולים, מסה, מספר חלקיקים וריכוז מולרי. לאחר מכן נפתור שני תרגילים:
 1. חישוב  ריכוז מולרי של יונים אם ידוע מספר מולים של התרכובת היוניות
 2. חישוב מסה של תרכובת יונית אם ידוע הריכוז המולרי של אחד היונים.

לסרטון המלא נא להירשם לקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול

תרגול הכולל 7 שאלות ברמה 1 (בסיסית) ו- 5 שאלות ברמה 2 על חישוב ריכוז, מסה, מספר מולים ונפח בתמיסות

רמה 1

 1. המיסו 3 מול גלוקוז ב 1000 מיליליטר מים, מה הריכוז המולרי של התמיסה?
  גלוקוז: C6H12O6

  א. 0.33מולר
  ב. 0.003 מולר
  ג. 3.3 מולר

  ד.3 מולר

לתרגול המלא הכולל 10 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

רמה 2

 1. התבקשת להכין 200 מל’ תמיסת 0.1 מולר של פרופנול.
  עומדים לרשותך ליטר מים ו-6 גר’ פרופנול. האם תוכל למלא את הבקשה? נמק בעזרת חישובים
  פרופנול: C3H7OH

א. כן
ב. לא
ג. אין מספיק נתונים

לתרגול המלא הכולל 10 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי