דרגות חמצון וזיהוי מחזר – מחמצן

תוכן עניינים

דרגות חמצון של יסודות

בסרטון האנימציה “כללים לקביעת דרגות חמצון”, תלמדו מהן דרגות  חמצון של יסודות ואיך נקבעים בחומרים מולקולריים בעזרת נוסחת המבנה ואלקטרושליליות.

בנוסף תלמדו את הכללים לקביעת דרגות חמצון של יסודות בתרכובות רבות כולל דוגמאות ומקרים יוצאים מן הכלל.

סרטון הסבר על כללים לקביעת דרגות חמצון

טבלת סיכום הכללים לקביעת דרגות חמצון של יסודות

דרגות חמצון של יסודות

סרטון פתרון מודרך על קביעת דרגות חמצון של יסודות

בסרטון “פתרון מודרך על קביעת דרגות חמצון” תוכלו ללמוד איך קובעים דרגות חמצון של יסודות בתרכובות כימיות. בסרטון נענה על השאלה הבאה:

מהן דרגות החמצון של היסודות המסומנים בקו תחתית בתרכובות הבאות: Cr2O7-2  K3PO4,     

תוכלו לתרגל שאלות דומות בתרגול בסוף הדף.

זיהוי מחזר ומחמצן

בסרטון “זיהוי מחמצן ומחזר” תוכלו לצפות בפתרון מודרך של שאלות מהסוג הבא:

  1. מיהו המחמצן ומיהו המחזר ?
  2. מי עובר חמצון ומי עובר חיזור ?
  3. מיהו תוצר חמצון ומיהו תוצר חיזור ?

תכירו שיטה איך לענות על שאלות אלו. בתרגול למטה תמצאו שאלות נוספות מסוגזה.

סרטון פתרון מודרך: זיהוי מחזר מחמצן

תרגול

תרגול הכולל 15 שאלות על קביעת דרגות חמצון וזיהוי מחזר ומחמצן, סוג התגובה שעוברת תרכובת (חמצון או חיזור) וסוג תוצר (תוצר מחמצון אותוצר מחיזור)

    1. מהי דרגת החמצון של היסוד המקווקו בתרכובות הבאות לפי הסדר הבא:
      , O3, CO3-2, PO4-3, SO4-2 , CO2

א.  4+, 6+, 5+, 4+, 2- 
ב.  4+, 8+, 5+, 4+, 0
ג.  4+, 6+, 5+, 4+, 0
ד.  4+, 8+, 8+, 6+, 0

2. מהי דרגת החמצון של היסוד המקווקו בתרכובות הבאות לפי הסדר הבא:
 H2O2, PCl3, NCl3, CaCr2O7, NaNO3

א.  5+, 6+, 0 , 3+, 2-
ב.  5+, 12+, 0 , 3+, 1-
ג.  4+, 12+, 0 , 3+, 2-
ד.  5+ , 6+, 0 , 3+, 1-

3. עבור התגובה הבאה, מיהו המחמצן או המחזר, רק תשובה אחת נכונה?:

H2S(g) + Cl2(g)  → S8(s)  +  HCl(g)n

א. H2S(g)n מחמצן, Cl2(g)n   מחזר
ב. H2S(g)n מחזר, Cl2(g)n   מחמצן
ג. אף אחד מהם כי אין שינוי בדרגות החמצון

4. עבור התגובה הבאה, מיהו המחמצן ומיהו המחזר, רק תשובה אחת נכונה?:

Al(s) + HCl(g)  → AlCl3(s)   +  H2(g)n

א. Al(s)n   מחמצן  , HCl(g)n  מחזר
ב. Al(s)n   מחזר  , HCl(g)n  מחמצן
ג. אף אחד מהם כי אין שינוי בדרגות החמצון

5. עבור התגובה הבאה, מיהו המחמצן ומיהו המחזר, רק תשובה אחת נכונה?:

NO2(g) + O3(g) → N2O5(g)  + O2(g)n

א. NO2(g)n מחמצן, O3(g)n מחזר
ב. NO2(g)n מחזר, O3(g)n מחמצן
ג. N2O5(g)n מחמצן, O2(g)n מחזר
ד. N2O5(g)n מחזר, O2 (g)n מחמצן

6. מה התהליך שעבר החומר בתהליך הבא: S8 הפך ל-S-2

א. חמצון
ב. חיזור
ג. אף אחד מהם

7. מה התהליך שעבר החומר בתהליך הבא:  S8 הפך ל- SO2

א. חמצון
ב. חיזור
ג. אף אחד מהם

8. מה התהליך שעבר החומר בתהליך הבא: NO הפך ל- NO2

א. חיזור
ב. חמצון
ג. אף אחד מהם

9. מה התהליך שעבר החומר בתהליך הבא:  HBrO2 הפך ל- HBr 

א. חיזור
ב. חימצון

ג. אף אחד מהם

10. מה סוג החומר שעלינו להוסיף למגיבים על מנת שיתרחש התהליך הבא: H2 הופך ל- Hn 

א. יש להוסיף חומר מחמצן
ב. יש להוסיף חומר מחזר
ג. אין מספיק נתונים

11. מה סוג החומר שעלינו להוסיף למגיבים על מנת שיתרחש התהליך הבא: B2O3 הופך ל- B

א. יש להוסיף חומר מחמצן
ב. יש להוסיף חומר מחזר
ג. אין מספיק נתונים

12. מה סוג החומר שעלינו להוסיף למגיבים על מנת שיתרחש התהליך הבא: Al הופך ל Al2O3 

א. יש להוסיף חומר מחמצן
ב. יש להוסיף חומר מחזר
ג. אין מספיק נתונים

13. מה סוג החומר שעלינו להוסיף למגיבים על מנת שיתרחש התהליך הבא: SO4-2 הופך ל-  S-2  

א. יש להוסיף חומר מחמצן
ב. יש להוסיף חומר מחזר
ג. אין מספיק נתונים

14. מה סוג החומר שעלינו להוסיף למגיבים על מנת שיתרחש התהליך הבא: N2H4 הופך ל- N2

א. יש להוסיף חומר מחמצן
ב. יש להוסיף חומר מחזר
ג. אין מספיק נתונים

15. אילו מן התרכובות הבאות הן תוצרי חיזור אפשריים של P4

א. PO4-3
ב. PH3
ג. PCl3
ד. Na3P

1. ב ו-ד,    2. ד בלבד,    3. א ו- ג,     4. ב,  ג, ו-ד