טבלה מסכמת על תכונות של חומרים

תוכן עניינים

התרגול בסוף הדף

טבלת סיכום תכונות של חומרים

בסרטון נבנה טבלה מסכמת של התכונות הבאות לפי סוג החומר (מולקולרי, יוני, מתכתי או אטומרי): 

 • מצבי צבירה בטמפרטורת החדר
 • נקודת התכה ורתיחה (סדרי גודל)
 • מסיסות במים
 • הולכה חשמלית במצב מוצק, נוזל ובתמיסה מימית
 • יכולת לעבור ריקוע

בנוסף נתאר כמה תכונות של החומרים ברמה המיקרוסקופית:

 • סוג החלקיקים המרכיבים את החומר והדרך לזיהוי החומר
 • מודלים
 • סוג הקשרים בין חלקיקי החומר
 • דוגמאות של חומרים (נוסחאות)

סרטון בניית טבלת סיכום של תכונות החומרים

טבלה מסכמת על תכונות של חומרים

תרגול

 1. לפניך טבלה המכילה נתונים על תכונות של חמישה חומרים המיצגים באותיות A – E:
  הערה: בשיעור הבא יש סרטון עם פיתרון מודרך כולל שיטה לפתרון סעיף זה.

א. התאימו את החומרים הבאים לחומרים שבטבלה (A-E). שימו לב שנתונים שבעה חומרים ויש להתאים רק חמישה:

גרפיט C, CH3CH2OH , W (טונגסטן), CCl4, RbBr, Si צורן   ,CH3OCH3

לתרגול המלא הכולל 5 סעיפים, נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי