מיון חומרים

תוכן עניינים

מיון חומרים על פי ההרכב

ניתן למיין את החומרים הידועים לנו על פי ההרכב שלהם לחומרים טהורים ותערובות:

חומרים טהורים

חומרים בעלי הרכב כימי אחיד וקבוע כלומר, אם ניקח דגימה כלשהי של החומר תמיד נצפה באותו חומר מבחינה תכונות כימיות ופיזיקליות. במקרה והחומר יכול להתפרק לחומרים שונים (לדוגמה על ידי חימום) תמיד נצפה באותם החומרים המשנה ובאותה יחס כמותית בין החומרים הללו.
ניתן להבדיל בין שני סוגי חומרים טהורים: יסודות ותרכובות.

יסודות  

חומרים טהורים שאינם מתפרקים לחומרי משנה. לדוגמה: ברזל, חמצן, גופרית, אשלג. אלה היסודות שהכרנו בטבלה המחזורית. ניתן למיין יסודות לפי תכונות לשתי קבוצות: מתכות ואל מתכות. בהמשך הדף מתוארים כמה מאפיינים שלהן.

תרכובות

חומרים טהורים היכולים להתפרק לחמרים פשוטים יותר (לדוגמה על ידי חימום). לדוגמה: מים (יכולים להתפרק למימן וחמצן), פחמן דו-חמצני (יכול להתפרק לפחמן וחמצן), נתרן כלורי (מלח בישול, יכול להתפרק לנתרן וכלור).

תערובות

תערובות הן חומרים המורכבים ממספר חומרים טהורים ביחד. הרכב התערובת משתנה מאזור לאזור בחומר כלומר היחס הכמותי בין מרכיבי התערובת (החומרים הטהורים המרכיבים אותה) שונה.
ניתן למיין את התערובות לשני סוגים: תערובות הומוגניות (אחידות) ותערובות הטרוגניות (לא אחידות).

תערובות הומוגניות (תמיסות)

תערובות שלא ניתן להבדיל בין מרכיביהן אפילו בעזרת מיקרוסקופ. לדוגמה: אויר, מלח במים, מיץ פטל, סגסוגות כגון פלדה (תערובת של יסודות מתכתיים).

תערובות הטרוגניות

תערובות שניתן להבדיל בין מרכיביהן בין ללא מיקרוסקופ בין בעזרת מיקרוסקופ. לדוגמה: עשן (תערובת של פיח מוצק בתוך אויר גז), סלט ירקות, דם, חלב.
הערה: קיים מיון נוסף לפי גודל החלקיקים בתערובת אולם הוא מעיבר לתכנית הלימודית לבגרות

תרשים מיון חומרים

מיון חומרים

טבלה: מיון יסודות למתכות ואל מתכות

מיון יסודות למתכות ואל-מתכות

סרטון הסבר על מיון חומרים

בחן הבנה על מיון חומרים

 

תרגול על מיון חומרים

מלאו בטבלה את  סוג חומר המתאים: טהור יסוד, טהור תרכובת, תערובת אחידה או תערובת לא אחידה

תרגיל במיון חומרים
תרגיל במיון חומרים ב

מתכות ואל מתכות

כאמור, ניתן למיין יסודות לשתי קבוצות על פי תכונות פיזיקליות וכימיות: מתכות ואל מתכות.

ניתן לזהות את היסודות שבכל קבוצה על גבי הטבלה המחזורית כפי שמתואר בציון מצד שמאל.
על מנת לצייר את קו ההפרדה בין מתכות לאל -מתכות  בטבלה המחזורית, זיהו את היסוד אלומיניום (Al) וציירו מדרגות יורדות ממנו. שימו לב שגם היסוד מימן הוא אל-מתכת.

בטבלה למטה מתוארים מספר תכונות המבדילות בין שתי הקבוצות. 

תכונות של מתכות ואל-מתכות

תכונות של מתכות ואל-מתכות


מיקום מתכות ואל-מתכות בטבלה המחזורית

מיקום מתכות ואל-מתכות בטבלה המחזורית

סרטון על מתכות ואל-מתכות

בחן הבנה על מתכות ואל מתכות

תרגול על מתכות ואל מתכות

להלן מספר היגדים, ציינו עבור כל אחד אם הוא נכון או לא:

מס’ההיגדנכון / לא נכון
1כל האל-מתכות הן רק במצב מוצק  בטמפרטורת החדר חוץ מהכספית שהיא נוזל 
2כל המתכות מוצקות בטמפרטורת החדר חוץ מהכספית שהיא נוזל 
3קיימות אל מתכות בעלות נקודת רתיחה מתחת לאפס oC   
4קיימות אל מתכות המוליכות חשמל היטב 
5ניתן להבדיל בין מתכת ואל מתכת על ידי היכולת שלהן לעבור ריקוע 
6ניתן להפריד כל תערובת של שבבי מתכת וגרגרי אל מתכת על ידי המסה במים וסינון לאחר מכן 
7אפשר להבדיל בין גוש של מתכת לגוש של אל מתכת על ידי חיבור סוללה לשני צדי הגוש ומדידת זרם חשמלי 
8לא ניתן ליצור תערובת של מתכת ואל מתכת במצב גז בתנאי החדר (טמפרטורה ולחץ) 
9ניתן לפסל פסל בעזרת גופרית (S8) בזכות יכולתה לעבור ריקוע 
10התכונות שבזכותן עושים סירי בישול  ממתכת הן הולכה חשמלית והברק