אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

הטבלה המחזורית

תוכן עניינים

מהי הטבלה המחזורית? מה חוזר בה?

הטבלה המחזורית היא טבלה המכילה את סמלי היסודות המוכרים. היא נכתבה לראשונה על ידי מדען רוסי בשם דימיטרי מנדלייב  במאה ה-19.
היסודות סודרו לפי התכונות הפיזיקליות והכימיות שלהם.
יסודות בעלי תכונות דומות סודרו בעמודות על פי המסה שלהם. העמודות הוצמדו אחת לשנייה כך שיסודות שכנים הם בעלי מסה הולכת וגדלה לצד ימין באותה שורה וכך נוצרה הטבלה.
כל עמודה או טור בטבלה המחזורית, נקראת משפחה מכיוון שהיסודות בעלי תכונות דומות.

כל שורה בטבלה המחזורית נקראת מחזור.
היות ובכל עמוד או טור בטבלה יש ליסודות תכונות דומות, במעבר משורה לשורה נצפה לחזרה על תכונות היסודות ועל כן הטבלה נקראת טבלה מחזורית וכל שורה נקרא מחזור.

 

הטבלה המחזורית: מתכות ואל-מתכות

בשלב ראשון, ניתן להבדיל בין שני אזורים בטבלה המחזורית המכילים יסודות בעלי תכונות דומות: מתכות ואל-מתכות.

באיור למטה ניתן לראות את האזורים הנ”ל על גבי הטבלה.
בטבלה מצד שמאל ניתן לראות חלק מהתכונות של מתכות ואל מתכות.

תכונות של מתכות ואל מתכות

תכונות של מתכות ואל מתכות
הטבלה המחזורית - חלוקה בין מתכות ואל מתכות

אילו משפחות של יסודות התלמיד צריך להכיר?

כאמור לעיל, הטורים בטבלה המחזורית מסמלים משפחות של יסודות בעלי תכונותדומות.
עלהתלמיד להכיר את שמות ארבעה המשפחות הבאות ומיקומם בטבלה המחזורית:
המתכות האלקליות (טור 1)
המתכות האלקליות העפרוריות (טור 2)
ההלוגנים (טור 7)
הגזים האצילים  (טור 8)

ניתן לזהות את ארבעת משפחות הנ”ל בטבלה המחזורית לעיל.
בטבלה הבאה סוכמו ארבעת המשפחות הנ”ל, מספר הטור בטבלה המחזורית ומקצת מהתכונות שלהן:

טבלת תכונות ארבעת משפחות היסודות שהתלמיד צריך להכיר

הטבלההמחזורית - 4 משפחות היסודות שהתלמיד צריך להכיר