כימיה כותרת מתאימה

מצבי צבירה
עקומות חימום
שפת הכימאים

מודל האטום

מחלקיקים תת אטומים עד רדיוס האטום ואנרגיית הייון

כימיה לכיתה י'

מעל 60 סרטונים כ-15 סרטוני פתרון מודרך שאלוני הבנה לסרטונים כ- 160 שאלות עם תשובות

כימיה לכיתה י"א

סרטוני פתרון מודרך כ-230 שאלות עם תשובות

כימיה אורגנית

2 מחשבות על “כימיה כותרת מתאימה”

כתיבת תגובה