דף הקורס: מושגי יסוד

תכנית לימודית

תלמידים רשומים בקורס יכולים לנווט בין השיעורים ולהיכנס לכל שיעור על ידי לחיצה על כל נושא.
אפשר לחזור לדף קורס זה על ידי לחיצה על הכפתור “חזרה לדך הקורס” בכל שיעור.

שאלהקישורנושא
2017 שאלה 5 סעיף א’מושגי יסוד – תיאור מיקרוסקופי של חומרים