ארנסטו זילברשטיין

תגובות סתירה 2

שאלות תגובת סתירה “מלמטה למעלה” בשאלות סתירה “מלמעלה למטה” מבקשים לדעת נתון מאחת התמיסות ההתחלתיות אם ידוע שבתום הערבוב יש סתירה מלאה כלומר ה-pH שווה ל-7. השיטה במשפט פשוט: נקרא לנעלם המבוקש באות X, נחשב את מספר המולים ההתחלתי של יוני הידרוניום H3O+n והידרוקסיד OH-n (אחד מהם יהיה ביטוי הכולל את הנעלם X) ונשווה ביניהם …

תגובות סתירה 2 לקריאה »

 Wooden Children Playhouse Plans   Order Form   

The “Building Plans” for this beatiful wooden Playhouse include detailed instructions, list of materials, details of cut angles, detailed explanation of each step with drawings and close ups, images of the accessories, needed tools, painting, maintenance instructions and a video showing most of the building steps: see the trailer: “trailer” Sizes: sides 1.5 x 1.7m, height …

 Wooden Children Playhouse Plans   Order Form    לקריאה »

תשובות: השוואה בין אורך הקשר ואנרגיית הקשר – כל הגורמים

שאלה 1: סדר הצבת המילים בקטעים החסרים: מספר אלקטרוני הקשר, לפרק את הקשר, אורך הקשר גדל, המשתתפים בקשר, קטנה, המטענים החלקיים, מתווסף לכוח. שאלה 2: iv. א’ ו-ד’ הרדיוס של האטומים הקשורים למימן יורד לפי הסדר הבא: N > O >  F                           הפרש הקוטביות של הקשרים יורד על פי הסדר הבא:  H-F  > O- …

תשובות: השוואה בין אורך הקשר ואנרגיית הקשר – כל הגורמים לקריאה »

פתרון מודרך: השוואת אורך הקשר ואנרגיית הקשר

בסרטון נשווה בין הקשרים: C=O ו- N-C, נבנה טבלת רס”ק (טבלת השוואה: רדיוס האטומים, סדר הקשר וקוטביות) ונסיק מסקנות  בנוגע לאורך הקשר ואנרגיית הקשר. התשובה לא מכילה את נימוקים  כי הדרישה למבחן בגרות היא לציין את הגורמים ולהסיק את המסקנה בנועה לאורך הקשר ואנרגיית הקשר. תרגיל: סדרו את אורך הקשר ואנרגיית הקשר של הקשרים הבאים …

פתרון מודרך: השוואת אורך הקשר ואנרגיית הקשר לקריאה »

תשובות: גורמים – קוטביות הקשר

שאלה 1: להלן הקשרים שבשאלה, מעליהם ערכי האלקטרושליליטת של אטומי הקשר ומתחת לקשרים המטענים החלקיים. סוג הקשר הרשום מתחת לקשרים שייך לשאלה 3 בהמשך. שאלה 2: להלן סדר קוטביות הקשרים על פי ההפרש באלקטרושליליות של אטומי הקשר. ככל שההפרש באלקטרושליליות בין אטומי הקשר גדל, קוטביות הקשר גדלה. NaCl > B-F > H-F > N-O > …

תשובות: גורמים – קוטביות הקשר לקריאה »

תשובות: גורמים – סדר הקשר

שאלה 1: המילים הנכונות לפי סדר הופעתן בקטע: קטן, גדלה, האלקטרונים, גדל, גדל, יותר, אלקטרונים, לכיוון, מתקרבים, יותר שאלה 2: אנו רואים בטבלה שככל שסדר הקשר גדל מיחיד לכפול ומכפול למשולש, אנרגיית הקשר גדלה ואורך הקשר קטן. תוצאות אילו תואמות את התאוריה לפיה ככל שסדר הקשר גדל אנרגיית הקשר גדלה ואורך הקשר קטן. ההסבר הוא שככל …

תשובות: גורמים – סדר הקשר לקריאה »

פתרון מודרך: שינוי נפח

מה נפח המים במיליליטר שצריך להוסיף לליטר תמיסת 0.15M אמון זרחתי, על מנת שריכוז יוני האמון בתמיסה יהיה 0.1M? נתונים: יון אמון    NH4-n, יון זרחתי: PO43-n https://vimeo.com/375609947