שאלות בגרות על מבנה האטום

 

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף א’טבלה מחזורית ונוסחאות אמפיריות
שאלה 1 2017סעיף ב’טבלה מחזורית
שאלה 3 2017סעיף א’מבנה האטום – איזוטופים ורגיואקטיביות