קצב תגובה – גורמים המשפיעים ברמת המיקרו

איך ריכוז המגיבים משפיע ברמת המיקרו?

ככל שריכוז המגיבים עולה
מתרחשות יותר התנגשויות בין חלקיקי המגיבים ליחידת זמן
נוצרים יותר תצמידים משופעלים ליחידת זמן
מתרחשות יותר התנגשויות פוריות
מתקבלים יותר חלקיקי התוצרים ליחידת זמן
סימולציה על השפעת ריכוז המגיבים
דיאגרמת אנרגיה עם התקדמות התגובה
דיאגרמת אנרגיה

איך משפיעה הטמפרטורה ברמת המיקרו?

ככל שהטמפרטורה עולה
מהירות חלקיקי המגיבים עולה
1. יותר התנגשויות ליחידת זמן
2. יותר התנגשויות חזקות (מעל Ea) ליחידת זמן
נוצרים יותר תצמידים משופעלים ליחידת זמן

מתרחשות יותר התנגשויות פוריות

מתקבלים יותר חלקיקי התוצרים ליחידת זמן

דיאגרמת אנרגיה: תלות קצב תגובה עם הטמפרטורה
תלות קצב תגובה בטמפרטורה

איך משפיעה סוג המגיבים?

המגיבים שונים
אנרגיית השפעול של התגובה שונה
יש יותר התנגשויות מעל ל-Ea 
עבור התגובה בעלת אנרגיית שפעול קטנה יותר
נוצרים יותר תצמידים משופעלים ליחידת זמן
מתקבלים יותר חלקיקי התוצרים ליחידת זמן
תלות קצב התגובה בסוג המגיבים - שינוי באנרגיית השפעול
תלות קצב תגובה בסגו המגיבים
שריפת מגנזיום

איך משפיעה הוספת זרז?

הוספת זרז
תגובה בעלת אנרגיית שפעול קטנה יותר
יש יותר התנגשויות מעל ל-Ea ליחידת זמן
נוצרים יותר תצמידים משופעלים ליחידת זמן
מתקבלים יותר חלקיקי התוצרים ליחידת זמן
תלות קצב התגובה בהוספת זרז
זרז

תרגול

  1. מלאו את החסר או בחרו את אפשרות הנכונה ביותר:

א. למדנו על חמישה גורמים המשפיעים על קצב תגובה: ריכוז המגיבים/ריכוז התוצרים/ריכוז המגיבים והתוצרים, טמפרטורת המערכת/טמפרטורת הסביבה, סוג המגיבים/סוג התוצרים, שטח פנים של מולקולה/שטח פנים של מוצק ונוכחות זרז.

ריכוז המגיבים

ב. ככל שמגדילים ריכוז המגיבים/אחד המגיבים/אחד או יותר מהמגיבים קצב התגובה עולה/יורד/לא משתנה.
הסיבה: ככל שריכוז המגיבים/התוצרים גדל, יש יותר חלקיקי התוצרים/המגיבים ליחידת נפח/לחץ/זמן ולכן מתרחשות יותר/פחות התנגשויות בין חלקיקי התוצרים/המגיבים ליחידת נפח/זמן דבר הגורם להיווצרות של יותר/פחות התנגשויות פוריות/תצמידים משופעלים ליחידת נפח/זמן דבר המוביל להיווצרות של יותר חלקיקי המגיבים/התוצרים ליחידת נפח/זמן כלומר ריכוז התוצרים/קצב התגובה גדל.

טמפרטורה

ג. ככל שהטמפרטורה עולה, קצב התגובה עולה/יורד.
כאשר מעלים את הטמפרטורה של התגובה, מעלים את האנרגיה הקינטית הממוצעת/הפוטנציאלית הממוצעת/ גם הקינטית וגם הפוטנציאלית הממוצעת של המגיבים/התוצרים/גם המגיבים וגם התוצרים.
הסיבה העיקרית/משנית להגברת קצב התגובה עם עליית הטמפרטורה היא שיש יותר/פחות התנגשויות ליחידת זמן בין חלקיקי המגיבים מכיוון שהחלקיקים נעים יותר מהר/לאט בטמפרטורה גבוהה יותר ולכן יש יותר/פחות התנגשויות פוריות.

סיבה נוספת להשפעה הטמפרטורה, שהיא משמעותית יותר/פחות מהסיבה הנ”ל, היא העובדה שאחוז קטן/גדול יותר של החלקיקים במערכת בעלי אנרגיה קינטית נמוכה/גבוהה יותר בטמפרטורה הגבוהה מאשר בטמפרטורה נמוכה.
כתוצאה מכך, יהיו יותר/פחות התנגשויות בעלות אנרגיה גבוהה מאנרגיית השפעול/האנרגיה הקינטית/האנרגיה הפוטנציאלית של התגובה ולכן ייווצרו יותר תוצרים/מגיבים/תצמידים משופעלים ליחידת זמן אשר יובילו ליותר חלקיקי המגיבים/התוצרים ליחידת זמן, כלומר קצב תגובה גבוה יותר.

סוג המגיבים

ד. הגורם “סוג המגיבים” משפיע בעיקר בהבדל באנרגיה הקינטית/אנרגיית השפעול.
ככל שהאנרגיה הקינטית/אנרגיית השפעול גדול יותר, ליותר/פחות חלקיקי המגיבים/תוצרים יש מספיק אנרגיה ליצירת תצמיד משופעל ולכן קצב התגובה ירד/יגדל.
בנוסף, גודל החלקיקים משפיע על מספר ההתנגשויות ליחידת זמן: ככל שגודל החלקיקים גדול יותר יש יותר/פחות התנגשויות ליחידת זמן ולכן קצב התגובה קטן/גדול יותר.

שטח פנים של המוצק

ה. שטח פנים של מגיב הוא גורם המשפיע בכל סוג תגובה/רק בתגובה הטרוגנית. ככל ששטח פנים של המגיב/תוצר המוצק גדל, קצב התגובה גדל/קטן מכיוון שמתרחשות יותר/פחות התנגשויות בין חלקיקי המגיבים/תוצרים ליחידת זמן.

הוספת זרז

ו. נוכחות זרז מגביר את קצב התגובה/מהירות החלקיקים/גם את הקצב וגם את מהירות החלקיקים. זרזים אף פעם לא משתתפים/ לפעמים משתתפים בתגובה. מסת הזרז משתנה/לא משתנה במהלך התגובה ולכן יש צורך/אין צורך להוסיף עוד לתגובה מדי פעם.
הזרז משנה את מהירות החלקיקים/מסלול החלקיקים/מסלול התגובה/גם את מהירות החלקיקים, גם את מסלול החלקיקים וגם את מסלול התגובה דבר המתבטא בירידה/עליה של אנרגיית השפעול/האנרגיה הקינטית.
כתוצאה מכך יותר/פחות חלקיקי המגיבים יכולים ליצור תצמידים משופעלים ולכן יהיו יותר/פחות התנגשויות פוריות ליחידת זמן ובכך קצב התגובה קטן/גדל.