תשובות -חישובים פשוטים בתמיסות

רמה 1

  1.  ד.3 מולר
  2. ב. 0.7 מולר
  3. ג. 0.195 מולר
  4. א. 0.921 גר’
  5. א. 1.17 מולר
  6. ב. 4.35 גר’
  7. ד. 33.1 ל’

רמה 2

1. א. כן
2. ב. 4820
3. ד. 8.07 גר’
4. ב. לא
5. ד. 14.36 גר’