תשובות – חומרים יונים בתמיסה

1. א.       KMnO4(s)     H2O>   K+(aq)   + MnO4(aq)n

2. ג. יון אשלגן 0.126 מולר, יון פרמנגנט 0.126 מולר

3. ב.      FeCl3(s)     H2O>        Fe3+(aq)   + 3 Cl(aq)n

4. ב. יון ברזל 0.123 מולר, יון כלור 0.369 מולר

5. א.      Cu(NO3)2(s)       H2O>        Cu2+(aq)   +  2NO3(aq)n

6. ד. יון נחושת 0.107 מולר , יון חנקתי 0.213

7. ד. Na2CO3

8. ג. 1.33 מולר

9. ג. K2SO4

10. א. 1.43 מולר

11. ד. Ca(NO3)2

12. ב. 0.02 מולר

13. ד. NH4)3PO4)

14. ג. 33.56 מולר

15. א. Al(NO3)3

16.ב. 0.36 מולר