בניית טבלה וגרף באקסל

בסרטון נלמד איך לבנות טבלה בתכנת אקסל ואיך לבנות גרף מתוצאות ניסוי בכימיה כולל הוספת קו מגמה.
בסרטון נראה ניסוי של מדידת טמפרטורה כתלות בזמן חימום עבור  שתי תערובות של כוהל במים בעלות ריכוזים שונים.