תשובות – כלל האוקטט נוסחאות ייצוג אלקטרוניות

ייצוג אלקטרוני שליסודות, כלל האוקטט