תשובות – שפת הכימאים

שפת הכימאים

4. השאלה משלבת שפת הכימאים עם מודלים. מלאו את עמודי הטבלה: “הסבר במילים” ו”סימול” על פי המודלים. התיחסו להגדרת מודל הכדור עבור היסודות כפי שמופיע בראש הטבלה.

תעזרו בדוגמאות הפתורות.

הקפידו על רישום מצבי צבירה ובמקרה שלתערובת על סימן ה- +.

תשובה מסכמת שפת הכימאים
שפת הכימאים - איזון תגובות