תשובות 28-1

תשובות לתרגיל על מספר מולים (n) ומספר חלקיקים (N)