מספר מולים ומספר חלקיקים

שאלות המבקשות מספר מולים  (n) ממספר חלקיקים (N) ולהפך.

נשתמש בנוסחאות הבאות:

מספר חלקיקים
"תמיד עוברים דרך המולים"

תרגול

תרגיל סטוכיומטריה