תגובות סתירה 1

אפשר להבדיל בין שני סוגים עיקרים של שאלות בנושא תגובות סתירה:

  1. שאלות “מלמעלה למטה”
  2. שאלות “מלמטה למעלה”

 

שאלות סתירה "מלמעלה למטה"

אלה שאלות המבקשות לדעת מה תחום ה-pH של תמיסה לאחר שמערבבים חומצה עם בסיס.

השיטה לפתרון:

במשפט פשוט: מחשבים את מספר המולים של היון הידרוניום (H3O+(aq)n ) ושל היון הידרוקסיד (OH (aq)n) ומשווים ביניהם. היון בעודף הוא הקובע את ה-pH של התמיסה.

לדוגמה: 

ל- 30 מל’ תמיסת NaOH 0.15M הוספו 25 מל’ תמיסת HCl 0.19M האם ה-pH לאחר הערבוב, גדול מ-7, שווה ל-7 או קטן מ-7? הראו את חישוביכם

השיטה בשלבים:

  1. רושמים את התגובה עם מים של החומר (חומצה או בסיס) שבכוס
  2. מחשבים את מספר המולים של היון הידרוניום או הידרוקסיד
תגובה עם מים

3. רושמים את התגובה עם מים של החומר שמוסיפים לכוס

4. מחשבים את מספר המולים של היון השני: הידרוקסיד או הירוניום בהתאם

תגובת החומצה עם מים

5. רושמים את תגובת סתירה נטו עם ובשורה מתחת יחס המולים שלו

6. רושמים מתחת את השורות הבאות:  מספר המולים ההתחלתי, מספר המולים שהגיבו ומספר המולים הסופי (הפרש בין שני המספרים הקודמים)

7. קובעים איזה יון נשאר בעודף לאחר התגובה וכותבים תשובה על תחום הpH בהתאם.

תגובת סתירה נטו

לאחר התגובה נשאר עודף של יוני הידרוניום ולכן התמיסה היא חומצית כלומר pH קטן מ-7.

תרגול

  1. ל-200 מל’ תמיסת נתרן הידרוקסיד 0.1 מולר  הוסיפו 100 מל’ תמיסת מימן כלורי  0.2  מולר.
    איך השתנה ה-pH של התמיסה?
    נתרן הידרוקסיד: NaOH ,  מימן כלורי:  HCl

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

2. מה ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתום הערבוב בשאלה הקודמת?

א. הידרוניום  0.1 מולר, הידרוקסיד 0.1 מולר
ב. הידרוניום  0.0 מולר, הידרוקסיד 0.0 מולר
ג. הידרוניום  0.1 מולר, הידרוקסיד 0.2 מולר
ד. הידרוניום  0.2 מולר, הידרוקסיד 0.1 מולר

3 באיזה תחום ה-pH לאחר הערבוב בשאלה הקודמת?

א. גדול מ-7
ב. קטן מ-7
ג. שווה ל-7
ד. אין מספיק נתונים
 

4. לתוך תמיסת 0.1 מולר של חומצה גופרתית  בעלת נפח 100 מל’  בעבעו  500 מל’ גז אמוניה בתנאי החדר. ידוע שגז אמוניה מגיב עם מים כבסיס.
 איך השתנה ה-pH של התמיסה?
חומצה גופרתית: H2SO4 ,  גז אמוניה: NH3(g)n

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

5. מה ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתום הבעבוע בשאלה הקודמת?

א. הידרוניום  0.1 מולר, הידרוקסיד 0.1 מולר
ב. הידרוניום  0.2 מולר, הידרוקסיד 0.1 מולר
ג. הידרוניום  0.1 מולר, הידרוקסיד 0.2 מולר
ד. הידרוניום  0.0 מולר, הידרוקסיד 0.0 מול

6. באיזה תחום ה-pH לאחר הערבוב בשאלה הקודמת?

א. גדול מ-7
ב. קטן מ-7
ג. שווה ל-7
ד. אין מספיק נתונים

7. לתמיסת סידן הדרוקסיד 0.05 מולר בעלת  נפח 400 מל’, הוסיפו 100 מג’ חומצה זרחתית. ידוע שהחומצה הזרחתית יכולה להגיב  עם מים כחומצה עם שלושת אטומי המימן שלה (תלת פרוטית)!
איך השתנה ה-pH של התמיסה?
סידן הידרוקסיד Ca(OH)2, חומצה זרחתית H3PO4(l)n

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

8. מה ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתום הערבוב  בשאלה הקודמת?  

א. הידרוניום  7.5 מולר, הידרוקסיד 0.0 מולר
ב. הידרוניום  0.075 מולר, הידרוקסיד 0.000 מולר
ג. הידרוניום  0.000 מולר, הידרוקסיד 0.092 מולר
ד. הידרוניום  0.0 מולר, הידרוקסיד 0.098 מולר

9. באיזה תחום ה-pH לאחר הערבוב בשאלה הקודמת?

א. גדול מ-7
ב. קטן מ-7
ג. שווה ל-7
ד. אין מספיק נתונים

10. ל-20 ל’ תמיסה מימית של אמון הידרוקסיד 0.3 מולר בעבעו 500 גר’ מימן ברומי.
איך השתנה ה-pH של התמיסה?
אמון הידרוקסיד NH4OH, מימן ברומי HBr(g)n

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

11. מה ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתום הבעבוע בשאלה הקודמת בהנחה שכל המימן הברומי התמוסס במים?

א.  הידרוניום  0.000 מולר, הידרוקסיד 0.009 מולר
ב. הידרוניום  0.009 מולר, הידרוקסיד 0.000 מולר
ג. הידרוניום  0.3 מולר, הידרוקסיד 0.0 מולר
ד. הידרוניום  0.0 מולר, הידרוקסיד 0.3 מולר

12. באיזה תחום ה-pH לאחר הערבוב בשאלה הקודמת?

א. גדול מ-7
ב. קטן מ-7
ג. שווה ל-7
ד. אין מספיק נתונים

13. ל-500 מג’ אלומיניום הידרוקסיד הוסיפו 500 מל’ תמיסת חומצה חנקתית 0.1 מולר? 
      איך השתנה ה-pH של התמיסה? 
     אלומיניום הידרוקסיד Al(OH)3, חומצה חנקתית HNO3(l)n

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

 

14. מה ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתום הבעבוע בשאלה הקודמת בהנחה שכל המימן הברומי התמוסס במים?

א. הידרוניום  0.062 מולר, הידרוקסיד 0.000 מולר
ב. הידרוניום  0.000 מולר, הידרוקסיד 0.038 מולר
ג. הידרוניום  0.000 מולר, הידרוקסיד 0.028 מולר
ד. הידרוניום  0.087 מולר, הידרוקסיד 0.000 מולר

15. באיזה תחום ה-pH לאחר הערבוב בשאלה הקודמת?

א. גדול מ-7
ב. קטן מ-7
ג. שווה ל-7
ד. אין מספיק נתונים