חומרים יונים בתמיסה

1. נסחו את תהליך המסה במים של אשלגן פרמנגנט
אשלגן פרמנגנט: KMnO4

א.                   KMnO4(s)     H2O>   K+(aq)   + MnO4(aq)n

ב.                   KMnO4(s)    H2O>   K4+(aq)   + 4MnO(aq)n

ג.      KMnO4(s)    H2O>     K+(aq)   + Mn+(aq)  + 4O2-(aq)n

2. המיסו 30 גר’ אשלגן פרמנגנט בליטר וחצי של מים. מה ריכוז היונים שהתקבלו לפי הסדר הבא: יון אשלגן, יון פרמנגנט

א. יון אשלגן 0.126 מולר, יון פרמנגנט 0.504 מולר
ב. יון אשלגן 0.285 מולר, יון פרמנגנט 0.285 מולר
ג. יון אשלגן 0.126 מולר, יון פרמנגנט 0.126 מולר
ד. יון אשלגן 0.285 מולר, יון פרמנגנט 1.139 מולר

3. נסח את תהליך המסה במים של ברזל תלת כלורי
    ברזל תלת כלורי: FeCl3

א.     FeCl3(s)     H2O>         Fe+(aq)   +  Cl3(aq)n

ב.     FeCl3(s)     H2O>        Fe3+(aq)   + 3 Cl(aq)n

4. המיסו 30 גר’ ברזל תלת כלורי בליטר וחצי של מים. מה ריכוז היונים שהתקבלו לפי הסדר הבא: יון ברזל, יון כלור

א. יון  ברזל 0.123 מולר, יון  כלור 0.123 מולר
ב. יון ברזל 0.123 מולר, יון כלור 0.369 מולר
ג. יון  ברזל 0.278 מולר, יון  כלור 0.832 מולר
ד. יון  ברזל 0.278 מולר, יון  כלור 0.278 מולר

5. נסחו את תהליך המסה במים של נחושת דו חנקתי
נחושת דו חנקתי:  Cu(NO3)2

א.        Cu(NO3)2(s)       H2O>        Cu2+(aq)   +  2NO3(aq)n

ב.       Cu(NO3)2(s)       H2O>        Cu+(aq)   +  (NO3)2(aq)n

6. המיסו 30 גר’ נחושת דו חנקתי בליטר וחצי של מים. מה ריכוז היונים שהתקבלו לפי הסדר הבא: יון נחושת, יון חנקתי

א. יון נחושת 0.107 מולר, יון חנקתי 0.107 מולר
ב. יון נחושת 0.16 מולר, יון חנקתי 0.32 מולר
ג. יון נחושת 0.16 מולר, יון חנקתי 0.16 מולר
ד.
יון נחושת 0.107 מולר , יון חנקתי 0.213

7. מה הנוסחה האמפירית של נתרן פחמי?
יון פחמתי: CO3-2

א. NaCO3
ב. Na3CO3

ג. Na(CO3)2
ד. Na2CO3

8. המיסו שני מול נתרן פחמתי בשלוש ליטר מים, מה הריכוז המולרי של יוני הנתרן ?

א. 12 מולר
ב. 6 מולר
ג.1.33 מולר
ד. 0.66 מולר

9. מה הנוסחה האמפירית של אשלגן גופרתי?
יון גופרתי: SO4-2

א. K4SO4
ב. KSO4
ג.
K2SO4
ד. K4SO

10. המיסו 50 גרם אשלגן גופרתי במאתיים מיליליטר מים, מה הריכוז המולרי של יון האשלגן?

א. 1.43 מולר
ב. 0.715 מולר
ג. 0.00143 מולר
ד. 0.000715 מולר

11. מה הנוסחה האמפירית של סידן חנקתי     
  יון חנקתי: NO3n

א. Ca3NO3
ב. Ca3(NO)2
ג. CaNO3
ד.
 Ca(NO3)2

12. מה הריכוז המולרי של יוני הסידן בתמיסה 0.02 מולר סידן חנקתי ?

א. 0.04 מולר
ב. 0.02 מולר
ג. 20 מולר
ד. אין מספיק נתונים

13. מה הנוסחה האמפירית של אמון זרחתי?
יון אמון: NH4+n, יון זרחתי: PO4+3

א. NH4)3(PO4)2)​
ב. NH4)4PO)
ג. NH4PO4
ד. NH4)3PO4)

14. הלבורנטית צריכה להכין תמיסה עם ריכוז יוני אמון של מאית מולר, מה הנפח בליטרים של מים שתשתמש כדי להכין את התמיסה מחמישה גרם אמון זרחתי ?

א. 3.36 מולר
ב. 0.337 מולר 
ג. 33.56 מולר
ד. אין מספיק נתונים

15. מה הנוסחה האמפירית של אלומיניום חנקתי?
יון חנקתי: NO3n

א. Al(NO3)3
ב. Al(NO)3
ג. AlNO3

ד. Al2(NO3)3

16. מה מסת אלומיניום חנקתי בגרמים שהמיסו בחמישים מיליליטר מים אם ידוע שריכוז יוני חנקתי הוא עשירית מולר ?

א. 0.12 מולר
ב. 0.36 מולר
ג. 120 מולר
ד. 360​ מולר