חישובים תמיסות: תגובות שיקוע

תרגול

רמה 1

  1. ל-70 גר’ נתרן גופרתי, הוסיפו רבע ליטר תמיסת 0.3 מולר ברזל חנקתי. נוצר משקע ברזל גופרתי.
    מה ריכוז כל אחד מהיוניים בתמיסה לפי הסדר הבא: Fe+3,  SO4-2, NO3, Na++n
    יון ברזל:  ,Fe+3 יון גופרתי: , SO4-2 יון חנקתי: NO3n

א. Fe+3 0.0 M  , SO4-2 5.01 M  , NO3 0.90 M  , Na+ 3.94 M F
ב. Fe+3 0.956 M  , SO4-2 0.0 M  , NO3 3.47 M  , Na+ 0.6 M F
ג. Fe+3 0.0 M  , SO4-2 1.52 M  , NO3 0.90 M  , Na+ 3.94 M F
ד. Fe+3 1.71 M  , SO4-2 0.0 M  , NO3 0.90 M  , Na+ 1.97 M F

2. מה מסת המשקע בגרם שנוצר בשאלה הקודמת?

א. 15.0 גר’
ב. 10.0 גר’
ג. 50.7 גר’
ד. 7.79 גר’

3. ל-200 מל’ תמיסת מי סיד 0.2 מולר הוסיפו 50 מל’ אלומיניום חנקתי בריכוז 0.5 מולר. כתוצאה מכך נוצר מוצק המכיל יוני אלומיניום.
מה ריכוז כל היונים בתמיסה לפי הסדר הבא:
Al+3,  OH, Ca+2, NO3n
מי סיד: Ca(OH)2, יון חנקתי :    NO3n

 א. Al+3 0.0 M ,  OH0.66 M , Ca+2 0.16 M , NO3 0.3 M
ב. Al+3 0.0 M ,  OH0.22 M , Ca+2 0.16 M , NO3 0.3 M
ג. Al+3 0.0 M ,  OH0.025 M , Ca+2 0.2 M , NO3 0.375 M
ד. Al+3 0.0 M ,  OH0.02 M , Ca+2 0.16 M , NO3 0.3 M

4. מה מסת המשקע בגרם שנוצר בשאלה הקודמת?

א. 6.24 גר’
ב. 0.13 גר’
ג. 1.95 גר’
ד. 5.15 גר’

5. לתמיסת אמון זרחתי בעלת נפח 2ל’ וריכוז 0.05 מולר, הוסיפו 500 מל’ מי סיד צלולים בריכוז 1 מולר. נוצר משקע המכיל יוני סידן, מה ריכוז כל אחד מהיונים בתמיסה, לפי סדר היונים הבא:Ca+2,  PO4-3, NH4+, OHn
יון זרחתי: PO4-3   , יון אמון: NH4+n   , מי סיד: Ca(OH)2

 א. Ca+2 0.48 M, PO4-3 0.0 M, NH4+ 0.12 M, OH0.4 M 
ב. Ca+2 0.175 M, PO4-3 0.0 M, NH4+ 0.15 M, OH0.5 M
ג. Ca+2 0.525 M, PO4-3 0.0 M, NH4+ 0.15 M, OH0.5 M
ד. Ca+2 0.14 M, PO4-3 0.0 M, NH4+ 0.12 M, OH0.4 M

6. מה מסת המשקע בגרם שנוצר בשאלה הקודמת?

א. 7.75 גר’
ב. 15.5 גר’
ג. 155 גר’
ד. 51.7 גר’

7. לתמיסת נתרן פחצתי בעלת ריכוז 0.035 מולר ונפח 300 מל’, הוסיפו 6 גר’ מגנזיום חנקתי והתקבל משקע של מגנזיום פחמתי.
מה ריכוז כל אחד מהיוניים בתמיסה לפי הסדר הבא:
Mg+2,  CO3-2, Na+, NO3n

א. Mg+2 0.135 M,  CO3-2 0.0 M,  Na+ 0.07 M,  NO30.27 M
ב. Mg+2 1.51 M,  CO3-2 0.0 M,  Na+ 0.07 M,  NO30.463 M
ג. Mg+2 0.1 M,  CO3-2 0.0 M,  Na+ 0.07 M,  NO30.27 M
ד. Mg+2 0.0647 M,  CO3-2 0.0 M,  Na+ 0.07 M,  NO30.463 M

8. מה מסת המשקע בגרם שנוצר בשאלה הקודמת?

א. 1.77 גר’
ב. 3.41 גר’
ג. 5.82 גר’
ד. 0.885 גר’

רמה 2

  1. הוסיפו 50 גר’ נתרן כלורי לתמיסת 0.8M כסף חנקתי והתקבל 80 גר’ משקע כסף כלורי.

    מה נפח התמיסה במיליליטר?

א. 1069 מל’ 
ב. 500 מל’
ג. 698 מל’
ד. 370 מל’

2. איזה יון, כסף או כלור, נשאר בעודף בתמיסה של השאלה הקודמת?

א. Cln

ב. Ag+n

3. מה הריכוז המולרי של היון שבחרת בשאלה הקודמת בתמיסה לאחר השיקוע?

א. 0.592 מולר
ב. 0.277 מולר
ג. 1.51 מולר
ד. 0.426 מולר

4. על מנת לקבוע את ריכוז יוני העופרת בתמיסה מסוימת, לקחו 200 מל’ מהתמיסה ושיקעו את כל יוני העופרת. לשיקוע  נדרשו בדיוק 21.0 מל’ של תמיסת נתרן כלורי 0.05 מולר.
מה ריכוז יוני העופרת בתמיסה המקורית?
יון עופרת: Pb+2

א. 0.025 מולר
ב..00262 מולר
ג. 0.00525 מולר
ד. 0.0262 מולר

5. מה מסת המשקע בגרם שנוצר בשאלה הקודמת?

א. 0.292 גר’
ב. 1.391 גר’
ג. 0.146 גר’
ד. 7.29 גר’