חישובים פשוטים בתמיסות

בסרטון נעשה חזרה על הגדרות הקשרים בין הגדלים מספר מולים, מסה, מספר חלקיקים וריכוז מולרי. לאחר מכן נפתור שני תרגילים:

  1. חישוב  ריכוז מולרי של יונים אם ידוע מספר מולים של התרכובת היונים
  2. חישוב מסה של תרכובת יונים עם ידוע ריכוז מולרי של אחד היונים.
פתרון מודרך על חישובים בתמיסות

השארת תגובה