חישובים בתמיסות: שינוי נפח

יברטון זה נלמד כמה דברים:

1. נסביר שלושה שינויים שניתן לעשות בתמיסות (שלושה “טריקים”):


 א. שינוי נפח
ב. יון משותף
ג. תגובת שיקוע

2. נפתור שתי שאלות על “הטריק מס’ 1”: שינוי נפח

3. נלמד את שיטת הטבלה לפתרון תרגילי סטוכיומטריה 

השארת תגובה