חישובים בתמיסות: שינוי נפח

בסרטון זה נלמד כמה דברים:

  1. נסביר שלושה שינויים שניתן לעשות בתמיסות (שלושה “טריקים”):

א. שינוי נפח
ב. יון משותף
ג. תגובת שיקוע

2. נפתור שתי שאלות על “הטריק מס’ 1”: שינוי נפח

3. נלמד את שיטת הטבלה לפתרון תרגילי סטוכיומטריה 

תרגול

1. לתמיסת מלח  NaCl בעלת נפח של 500 מל’ וריכוז 0.2M הוסיפו 500 מל’ מים. מה ריכוז המלח בתמיסה לאחר זמן מה אחרי ההוספה?

א. 0.2 מולר
ב. 0.1 מולר
ג. 0.01 מולר
ד. 0.4 מולר

2. אידו 35 מל’ מים מתמיסת אמון גופרתי NH4)2SO4)מ0.01 מולר בעלת נפח של 150 מל’. מה הריכוז של יוני אמון בסוף התהליך?

א. 0.0130 מולר
ב. 0.0162 מולר
ג. 0.0261 מולר
ד. 0.042 מולר

3. לבורנטית התבקשה להכין  תמיסה בעלת ריכוז 1M של יוני אשלגן. היא מצאה 50 מל’ תמיסת אשלגן זרחתי בריכוז 0.5M.  כמה מים הוסיפה הלבורנטית לתמיסה שמצאה על מנת להכין את התמיסה שנתבקשה? המלצה: תגדירו את הנפח שהוסיפה כנעלם x וחלצו את הנעלם מביטוי הריכוז הסופי
נתון: יון זרחתי: PO4-3 

א. 300 מל’
ב. 50 מל’
ג. 100 מל’
ד. 25 מל

4. האם הלבורנטית  מהשאלה הקודמת קיבלה מספיק תמיסה כדי לספק 200 מל’  לתלמידים?

א. כן
ב. לא

5. ל-200 מל’ תמיסת נתרן גופרתי 0.25 מולר, הוסיפו 300 מל’ תמיסת מגנזיום חנקתי 0.15 מולר, מה ריכוז כל אחד מהיונים בסוף הערבוב לפי הסדר הבא:
Na+, SO4-2, Mg+2, NO3

א.N0.2 M Na+,  0.1 M SO4-2,   0.09 M Mg+2,   0.18 M NO3n
ב. N0.5 M Na+,  0.25 M SO4-2,   0.15 M Mg+2,   0.3 M NO3n
ג. N0.333 M Na+,  0.167 M SO4-2,   0.15 M Mg+2,   0.3 M NO3n
ד.N0.5 M Na+,  0.25 M SO4-2,   0.225 M Mg+2,   0.45 M NO3n

6. לבורנטית הכינה ליטר אחד של תמיסת 0.1 מולר יוני ליתיום מ – 50  מל’ תמיסת ליתיום זרחתי על ידי הוספת מים מזוקקים אך שכחה מה היה הריכוז של התמיסה הראשונה שממנה הכינה את התמיסה הרצויה. מה הריכוז של התמיסה הראשונה? המלצה: תגדירו את ריכוז ההתחלתי כנעלם x וחלצו את הנעלם מביטוי הריכוז הסופי
  יון זרחתי: PO4-3

א. 2 מולר
ב. 0.0333 מולר
ג. 0.667 מולר
ד. 1 מולר​