הגדרה וזיהוי

תרגול

1. לפי הגדרת של חומצות ובסיסים שנלמד במסגרת התיכון,
חומצות הן חומרים שבתגובה לוקחים/נותנים פרוטון (יון H+n) מ/לחומר אחר.

א. נותנים
ב. לוקחים

2. אין/יש כלל ברור לפיו נוכל לקבוע האם החומר יפעל כחומצה או בסיס לפני ידיעת התוצרים של התגובה.

א. יש
ב. אין

3. להלן ניסוח של תהליך שבו יש מעבר של יוני H+n מתרכובת לתרכובת:

HCl(g) + H2O(l) → Cl (aq)  + H3O+(aq)n

במקרה זה מה ההיגד הנכון ביותר?

א. HCl(g)n פועל כחומצה
ב. HCl(g)n פועל כבסיס
ג. H2O(l)n פועל כחומצה
ד. H2O(l)n פועל כבסיס

i.  ב ו-ג נכונים
ii. א ו-ד נכונים
iii. א, ג ו-ד נכונים
iv. לא ניתן לדעת

4. להלן ניסוח של תהליך שבו יש מעבר של יוניH+n מתרכובת לתרכובת:

NH3(g) + H2O(l) —- > NH4+ (aq)  + OH(aq)n

במקרה זה מה ההיגד הנכון ביותר?

א. NH3(g)n פועל כחומצה
ב. NH3(g)n פועל כבסיס
ג. H2O(l)n פועל כחומצה
ד. H2O(l)n פועל כבסיס

i.  ב ו-ג נכונים
ii. א ו-ד נכונים
iii. א, ג ו-ד נכונים
iv. לא ניתן לדעת

5. תרכובות של הלוגנים עם מימן הבאות: HCl, HBr ו- HI הן חומצות/בסיסים/ניטראליים ביחס למים:

א. חומצות
ב. בסיסים
ג. לא חומצה ולא בסיס – ניטרליים

6. החומרים הבאים, המורכבים מאל-מתכות עם חמצן ומימן כגון: HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 , R-COOH הם חומצות/בסיסים/ניטראליים. R מסמל שרשרת פחממנית כלשהי.

א. חומצות
ב. בסיסים
ג. לא חומצה ולא בסיס – ניטרליים

7. בדרך כלל, תרכובות של חנקן עם מימן או עם מימן ופחמן כגון אמוניה NH3  או אמינים  R-NH2 הן חומצות/בסיסים/ניטראליים. R מסמל שרשרת פחממנית כלשהי.

א. חומצות
ב. בסיסים
ג. לא חומצה ולא בסיס – ניטרליים

8. בדרך כלל, הידרוקסידים של מתכות, שהם תרכובות יוניות של מתכת עם יון הידרוקסיד, כגון NaOH (נתרן הידרוקסיד) או  Ca(OH)2 (סידן הידרוקסיד), הן חומצות/בסיסים/ניטראליים

א. חומצות
ב. בסיסים
ג. לא חומצה ולא בסיס – ניטרליים

9. המשותף בדוגמאות הבאות: כהלים R-OH , אלדהידים RCH2O, , קטונים RCOR,  ומלחים מסוימים כגון NaCl, NaNO3, Na2SO4 הוא שחומרים אלה הם חומצות/בסיסים/ניטראליים (R  מסמל שרשרת פחמימנית כלשהי)

א. חומצות
ב. בסיסים
ג. לא חומצה ולא בסיס – ניטרליים