השורה האלקטרוכימית

H36-2 - השורה האלקטרוכימית

תרגול

 1. להלן ניסוח תגובה המתרחשת בצורה ספונטנית (מעצמה ללא צורך בהתערבות חיצונית) ומספר מסקנות, מה המסקנה הנכונה?
  Mg (s) + Fe+2(aq) → Mg+2 (aq)  +  Fe(s)n

א. Fe>Mg כושר חיזור
ב. Mg>Fe כושר חיזור
ג. Fe+2>Mg+2 כושר חמצון
ד. Mg+2>Fe+2 כושר חמצון

i. א בלבד
ii. ב בלבד
iii. א ו-ג בלבד
iv. ב ו- ד בלבד
v. א ו- ד בלבד
vi. ב ו- ג בלבד 1. להלן ניסוח תגובה המרחשת בצורה ספונטנית (מעצמה ללא צורך בהתערבות חיצונית) ומספר מסקנות, מה המסקנה הנכונה?

  Cu+2 (aq) + Fe (s) → Cu (s)  +  Fe+2(aq)n

  א. Fe>Cu כושר חיזור
  ב. Cu>Fe כושר חיזור
  ג. Fe+2>Cu+2 כושר חמצון
  ד. Cu+2>Fe+2 כושר חמצון

i. א בלבד
ii. ב בלבד
iii. א ו- ד בלבד
iv. א ו-ג בלבד
v. ב ו- ד בלבד
vi. ב ו- ג בלבד

 

 1. להלן ניסוח תגובה שלא מתרחשת בצורה ספונטנית (מעצמה ללא צורך בהתערבות חיצונית) ומספר מסקנות, מה המסקנה הנכונה?
  אין תגובה → Mg (s)  +  Ca+2(aq)n

א. Ca>Mg כושר חיזור
ב. Mg>Ca כושר חיזור
ג. Ca+2>Mg+2 כושר חמצון
ד. Mg+2>Ca+2 כושר חמצון

i. א בלבד
ii.ב בלבד
iii.א ו-ג בלבד
iv. ב ו- ד בלבד
v. א ו- ד בלבד
vi. ב ו- ג בלבד

 1. להלן ניסוח תגובה שלא מתרחשת בצורה ספונטנית (מעצמה ללא צורך בהתערבות חיצונית) ומספר מסקנות, מה המסקנה הנכונה?

  אין תגובה → Au (s)  +  Cu+2(aq)n

א. Au>Cu כושר חיזור
ב. Cu>Au כושר חיזור
ג. Au+3>Cu+2 כושר חמצון
ד. Cu+2>Au+3 כושר חמצון

i. א בלבד
ii.ב בלבד
iii. א ו-ג בלבד
iv. ו- ג בלבד
v. ב ו- ד בלבד
vi. א ו- ד בלבד

 1. להלן ארבע היגדים בנוגע לתהליכים שתוארו בארבע השאלות הקודמות, מהו או מהם ההיגדים הנכונים?

א. Ca > Mg > Fe > Cu > Au כושר לחזר
ב. Au > Cu > Fe > Mg > Ca כושר לחזר
ג.   Au+3 > Cu+2 > Fe+2 > Mg+2 > Ca+2 כושר לחמצן
ד.   Au+3< Cu+2< Fe+2< Mg+2< Ca+2 כושר לחמצן

i. א בלבד
ii. ד בלבד
iii.א ו-ג בלבד
iv ב ו- ד בלבד
v. א ו- ד בלבד
vi. ב ו- ג בלבד

 1. נתון סדר כושר לחזר של שלושה מתכות: Zn>Ni>Pt, מהם התגובות שמתרחשות בצורה ספונטנית?
  א. Zn (s) + Pt+2(aq)  → Zn+2 (aq)  +  Pt(s)n
  ב. Pt (s) + Ni+2(aq)  → Pt+2 (aq)  +  Ni(s)n
  ג. Ni+2(aq) + Zn(s)  → Zn+2 (aq)  +  Ni(s)n
  ד. Pt+2 (aq) + Ni(s)  → Pt (s)  +  Ni+2(aq)n

i. א בלבד
ii.ד בלבד
iii.א ו-d בלבד
iv. ב ו- ד בלבד
v. א ו- ד בלבד
vi. א, ג ו- ד בלבד

 1. על פי הנתונים של השאלה הקודמת, האם ניתן להחזיק לאורך זמן תמיסה של אבץ חנקתי בכלי עשוי ניקל? נתון: Zn(NO3)2  אבץ חנקתי

א. כן כי מתרחשת תגובה והאבץ מצפה את הניקל
ב. כן כי לא מתרחשת תגובה ולכן הניקל לא מתמוסס
ג. לא כי מתרחשת תגובה והניקל מתמוסס
ד. לא כי מתרחשת תגובה והאבץ שוקע


 1. ידוע שלא ניתן להחזיק תמיסת בדיל חנקתי לאורך זמן בכלי עשוי מקדמיום כי חומר הכלי מתמוסס בתמיסה אבל כן ניתן להחזיק תמיסה של מנגן כלורי בכלי של קדמיום. מה סדר כושר החמצון של היונים של שלושת המתכות הללו?

Mn+2> Cd+2>Sn+2

Cd+2> Mn+2>Sn+2

Cd+2> Sn+2>Mn+2

Sn+2> Cd+2>Mn+2
לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *