רדיואקטיביות

מהם סוגי הקרינה הרדיואקטיבית?

פליטת קרינה רדיואקטיבית מתרחשת כאשר גרעין האטום איננו יציב.
איזוטופ רדיואקטיבי הוא איזוטופ הפולט קרינה רדיואקטיבית מהגרעין שלו.
מוכרות שלוש קרינות רדיואקטיביות עקריות: אלפא, ביטא וגמא.

בטבלה הבאה מתוארים מספר תכונות של סוגי קרינה אילו.
רוב שאלות בנושא עוסקות בשינוי מספר האטומי ומספר המסה של היסוד על פי הקרינה שהוא פולט ולכן חשוב לזכור נתון זה.

הסבר קצר על רדיואקטיביות
טבלת תכונות של הקרינה הרדיואקטיבית
קרינה רדיואקטיבית - תכונות
פתרון מודרך על רדיואקטיביות

תרגול

היעזרו בטבלה המחזורית ובחרו את התשובה הנכונה:

  1. רשמו את הסמל של האיזוטופים הבאים:

א. פחמן 14
ב. קובלט 60
ג. עופרת 206
ד. רדיום 226
ה. אורניום 238
ו. קליפורניום 251

 

2. רשמו את התגובות הגרעיניות הבאות:

א. אורניום 238 פולט חלקיק אלפא
ב. קובלט 60 מעורר פולט קרינת גמא

 

 

3. השלימו את החלקיק או האיזוטופ החסר בתגובות הבאות:

4. פחמן 14 דועך תוך פליטת חלקיק בטא. מהו סמל הנכון של היסוד שנוצר?

א.13C
ב.13B
ג.14B
ד.14N 

 

5. מהו סמל האיזוטופ שממנו מתקבל האיזוטופ Pb       ,כתוצאה מפליטת חלקיק אלפא?

א. Po
ב. Po
ג. Tl
ד. Hg

6. בחלק הראשון של שרשרת הדעיכה הגרעינית של אורניום 238 מתקבלים האיזוטופים הבאים לפי הסדר הרשום מימין לשמאל:

Th ← U ←Pa←Th


מהו סדר החלקיקים הנפלטים מימין לשמאל?

א.  α, β ,α ,β  
ב. α ,β ,β ,β
ג. α, α ,β, β 
ד. α, β, β, α

7. כתבו את סמל היסוד, מספר אטומי ומספר מסה שמתקבל מפליטת חלקיק אלפא מאטום
174Hf     

 

8. כתבו את סמל היסוד, מספר אטומי ומספר מסה שמתקבל מפליטת חלקיק בטא מאטום 98Tc

 

9. זיהו את האטום (רשמו סמל, ומספר מסה) שנוצר מכל אחד מהשלבים של הדעיכה הגרעינית של אורניום 235.
להלן סדר החלקיקים הנפלטים מימין לשמאל: α, β, α, β, α, α, α, β, α, β, α

10. ידוע שקרינה רדיואקטיביות יכולה לפגוע באורגניזמים חיים ובכללם בבני אדם.
למרבה הפלא, משלושת הקרינות החשובות (אלפא, ביטא וגמא) יש קרינה אחת שלא מזיקה ברמה נמוכה אם היא פוגעת בעור החיצוני אבל היא מאוד מזיקה אם פוגעת ברקמות הפנימיות של הגוף. הסיבה היא שכבת תאים מתים שבעור. על איזו קרינה מדובר? נמקו את תשובתכם.

א. α
ב. β
ג. λ