פתרון מודרך על קשרי מימן

שאלת השוואה בין נקודות הרתיחה של חומרים מולקולריים בעלי קשרים מסוג ואן דר ואלס וקשרי מימן

בסרטון המצורף, נלמד לפתור שאלות השוואה בין נקודות רתיחה של חומרים מולקולריים בעלי כוחות בין מולקולריים מסוג ואן דר וקשרי מימן.

על מנת לפתור שאלת השוואה מסוג זה, נבנה טבלת השוואה של כל הגורמים המשפיעים על כוחות בין מולקולריים דהינו, שלושת הגורמים המשפיעים על חוזק אינטראקציות ואן דר ואלס: גודל ענן האלקטרונים, קוטביות קבועה ושטח פנים למגע ושני הגורמים המשפיעים על חוזק קשרי מימן: מספר האתרים לקשרי מימן וסוג האטום NOF.

לאחר השוואה בין הגורמים הללו נוכל להעריך לאיזה חומר נקודת רתיחה גבוהה יותר.

בסרטון נראה תשובה לשאלת ההשוואה בין נקודות רתיחה של החמרים הבאים:  בוטאן:CH3CH2CH2CH3  , אצטון: CH3COCH, פרופנול: CH3CH2CH2OH וחומצה אצטית: CH3COOH.