פתרון מודרך על אינטראקציות ואן דר ולאס

השוואה בין נקודות רתיחה של שני חומרים

בסרטון המצורף, נלמד לפתור שאלות השוואה בין נקודות רתיחה של חומרים מולקולריים בעלי כוחות בין מולקולריים מסוג ואן דר ואלס בלבד.

על מנת לפתור שאלת השוואה מסוג זה, נבנה טבלת השוואה של שלושת הגורמים המשפיעים על חוזק אינטראקציות ואן דר ואלס: גודל ענן האלקטרונים, קוטביות קבועה ושטח פנים למגע.

לאחר השוואה בין הגורמים הללו נוכל להעריך לאיזה חומר נקודת רתיחה גבוהה יותר.

בסרטון נראה תשובה לשתי שאלות מסוג זה:

  1. השוואה בין נקודות הרתיחה של פחמן שלוש מימני חד כלורי: CH3Cl  ופחמן שלוש מימני חד ברומי: CH3Br 
  2. השוואה בין נקודות הרתיחה של בוטאן:CH3CH2CH2CH  ואצטון: CH3COCH3