יונים ואיזוטופים

מהם איזוטופים שליסוד

מהם איזוטופים של יסוד?

איזוטופים של יסוד הם אטומים מאותו היסוד בעלי מספר מסה שונה.

היות ומדובר על אטומים של אותו יסוד, מספר הפרוטונים זהה ולכן ההבדל היחידי בין האיזוטופים הוא מספר הניטרונים.

פתרון מודרך: איזוטופים ויונים

תרגול

היעזרו בטבלה המחזורית ובחרו את התשובה הנכונה:

1. להלן סמל יון זהב: 19779Au+3  מהו ההיגד הנכון?

א. לחלקיק 79 פרוטונים, 197 ניוטרונים ו 76 אלקטרונים
ב. לחלקיק 79 פרוטונים, 118 ניוטרונים ו-76 אלקטרונים
ג. לחלקיק 82 פרוטונים, 115 ניוטרונים ו-79 אלקטרונים
ד. לחלקיק 76 פרוטונים 121 ניוטרונים ו-79 אלקטרונים

2. ליון של יסוד מטען 3-  מס' מסה 75 ומספר אלקטרונים 36. מה מספר הניוטרונים של היסוד?

א. 36
ב. 39
ג. 42
ד. 75

3. מה המטען של יסוד בעל מספר מסה שהו פי שנים ממספר הניוטרונים ומספר אלקטרונים שהוא חצי ממספר המסה?

א. 1+
ב. 0
ג. 1-
ד. לא ניתן לקבוע לפי הנתונים

4. להלן טבלה המתארת את האיזוטופים של היסוד אורניום ושכיחותם בטבע.

איזוטופ

שכיחות בטבע (%)

234U

0.0054

235U

0.71

238U

99.28


5. המסה המשוקללת של יסוד אורניום היא:

א. 237.97
ב. 235.67
ג. 23797
ד. 236.29

5. להלן טבלה עם נתונים על מספר יסודות. מהי הקביעה הנכונה?

גודל

A

B

C

D

E

F

מספר אטומי

 

16

17

 

 

 

מספר ניוטרונים

20

17

18

20

17

18

מספר אלקטרונים

17

 

 

17

18

18

מטען חשמלי

0

-3

1-

2-

2-

0

א. D ו- C איזוטופים
ב. E ו- C איזוטופים
ג. E ו- D איזוטופים
ד. A ו-C  איזוטופים


6. בהמשך לשאלה הקודמת, מהי הקביעה הנכונה?

א. A = Ar
ב. D = Ar
ג. E = Ar
ד. F = Ar


השארת תגובה